Συντονιστική Επιτροπή

Home » Συντονιστική Επιτροπή

Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Προγράμματος

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων», απαρτίζεται από εξέχοντα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά, η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ, ΕΚΠΑ:

Δημήτριος Καινούργιος, Διευθυντής, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Στυλιανός Κώτσιος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Καθηγητής

Νικολίνα Κωστελέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Δότσης, Επίκουρος Καθηγητής

Φραγκώ Κουραντή, Επίκουρη Καθηγήτρια