Συντονιστική Επιτροπή

Home / Συντονιστική Επιτροπή

Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Προγράμματος

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων», απαρτίζεται από εξέχοντα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά, η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ, ΕΚΠΑ:

Δημήτριος Καινούργιος, Διευθυντής ΠΜΣ,Καθηγητής  

Στυλιανός Κώτσιος, Καθηγητής

Σπυρίδων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Δότσης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Φραγκώ Κουραντή, Επίκουρη Καθηγήτρια