Σπυρίδων Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΕ ΕΚΠΑ

 

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Ο Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κεφαλαιαγορών». Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό (MSc, Τραπεζική) και διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αλλά και μεταδιδακτορικό (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική» από το 2011. Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ (“Διοίκηση Επιχειρήσεων” “Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική”). Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει σημαντική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατέχει γύρω στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικά, παράγωγα, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κλπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά στην εταιρεία ICAP AE.

Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Τέλος, έχει παρουσιάσει άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 • Papathanasiou S., Kenourgios D., Koutsokostas D., Pergeris G. (2022). “Can treasury inflation protected securities safeguard investors from outward risk spillovers? A portfolio hedging strategy through the prism of COVID-19”, (Springer), Journal of Asset Management, https://doi.org/10.1057/s41260-022-00292-y (ABS list).
 • Ghosh, B., Papathanasiou, S., and Pergeris, G. (2022). “Did cryptocurrencies exhibit log-periodic power law signature during the second wave of COVID-19?” Economic Notes, 51, 3, e12207. https://doi.org/10.1111/ecno.12207. (ABS list).
 • Papathanasiou S., Dokas I., Koutsokostas D. (2022). “Value investing versus other investment strategies: A volatility spillover approach and portfolio hedging strategies for investors», The North American Journal of Economics and Finance, (Elsevier), 62, https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101764. (ABS list).
 • Samitas A., Papathanasiou, S., Koutsokostas D., Kampouris I., (2022). “Volatility Spillovers between Fine Wine and Major Global Markets during COVID -19: A Portfolio Hedging Strategy for Investors”, International Review of Economics and Finance, (Elsevier), 78, 629-642, https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.01.009 (ABS list).
 • Samitas A., Papathanasiou, S., Koutsokostas D., Kampouris I., (2022). “Are Timber and Water Investments Safe-Havens? A Volatility Spillover Approach and Portfolio Hedging Strategies for Investors”, Finance Research Letters, (Elsevier), 47, Part A, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102657 (ABS list).
 • Papathanasiou S., Koutsokostas D., Pergeris G. (2021). “Novel alternative assets within a transmission mechanism of volatility spillovers: The role of SPACs” Finance Research Letters, (Elsevier), 47, Part A, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102602. (ABS list).
 • Kenourgios, D., Papathanasiou, S. & Bampili, A.C. (2021). “On the predictive power of CAPE or Shiller’s PE ratio: the case of the Greek stock market”. Operational Research Int J 22(4), pp. 3747–3766. (Springer). https://doi.org/10.1007/s12351-021-00658-x. (ABS list).
 • Papathanasiou S., Vasiliou D., Magoutas A., Koutsokostas D., (2021). “Do Hedge and Merger Arbitrage Funds Actually Hedge? A Time-Varying Volatility Spillover Approach”, Finance Research Letters, (Elsevier), 44 102088, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102088 (ABS list).
 • Samitas A., Papathanasiou, S., and Koutsokostas D., (2021). “The Connectedness between Sukuk and Conventional Bond Markets and the Implications for Investors” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, (Emerald) 14, 5, 928-949. https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0161(ABS list).
 • Umar, Z., Kenourgios, D., Papathanasiou, S., (2020). “The static and dynamic connectedness of environmental, social, and governance investments: International evidence”, Economic Modelling, 93, December 2020, 112-124 (Elsevier) https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.007 (ABS list).
 • Koutsokostas, D., Papathanasiou, S., Balios D., (2019). “Adjusting for risk factors in mutual fund performance and performance persistence”, Journal of Risk Finance, 20, 4, pp. 352-369. (Emerald) https://doi.org/10.1108/JRF-07-2018-0108 (ABS list).

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση γραφείου: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, ΑΘΗΝΑ 10559,ΓΡΑΦΕΙΟ 522

e-mail: spapathan@econ.uoa.gr