Καλφάογλου Φαίδων

Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Picture

Ο Φαίδων Καλφάογλου είναι οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος με πολυετή θητεία στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. Είναι επίσης καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Τραπεζικής. Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος καθώς και της Ιονικής Τράπεζας.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο  University of Kent απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και την Οικονομετρία. Επέστρεψε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κι εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα την  Χρηματοοικονομική διαφάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Άρθρα του με θέματα όπως οι τραπεζικοί κίνδυνοι, η εποπτεία και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά όπως Σπουδαί, Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,  Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα τραπεζικής, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικού πλαισίου τραπεζών.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επικοινωνία: fkalfaoglou@econ.uoa.gr