Δημήτριος Μπλουγουράς

Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΤΟΕ ΕΚΠΑ

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Πεπειραμένος Risk Manager, με εις βάθος γνώση των προϊόντων κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών Αξιών και Παραγώγων, και με άριστη και εφαρμοσμένη γνώση των CRD, CRR, MiFID και Basel απαιτήσεων. Συνδυάζοντας τόσο τη μακροχρόνια τεχνική και οργανωτική τεχνογνωσία όσο και αριθμητικές / αναλυτικές δεξιότητες, δημιούργησε όλα τα τμήματα στα οποία εργάστηκε, ιδρύοντας και επεκτείνοντάς τα σε κάθε εταιρεία.

Παρέχει ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε  Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και σε Εταιρείες Τεχνολογίας σχετικά με το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Head Risk Management στην Eurobank Equities, όπου πέτυχε την μηδενική έκθεση κινδύνου σε «απρόβλεπτα» γεγονότα όσο και την περιεκτική αποτύπωση και μείωση των σημαντικών συμβάντων σε market, credit και operational risk, εγκαθιδρύοντας την κουλτούρα ιδιοκτησίας κινδύνου σε όλο το οργανόγραμμα και την αίσθηση ασφάλειας στη διοίκηση.
Πιστεύει ότι πρέπει να μπαίνουν όρια τόσο «ταχύτητας» όσο και «βραδυπορίας» και γι’ αυτό το λόγο ωθεί συνεχώς τα στελέχη να αναλαμβάνουν «smart risks».

  1. Head Derivatives Desk στην Eurobank Equities. Δημιούργησε το τμήμα συναλλαγών εισηγμένων παραγώγων το 1999. Δημιούργησε και πραγματοποίησε τις πρώτες συναλλαγές σε OTC vanilla και exotic products στην Ελλάδα (ISDA), εξαιρετικά δημοφιλή κατά τη δημιουργία structured products από το 2001 ως το 2006 στην Ελληνική αγορά.
  2. Fixed Income Sales and Trading. Συναλλαγές σε ομόλογα και παράγωγά τους (Alpha Finance) και δημιουργία του τμήματος εισηγμένων παραγώγων στην ίδια εταιρεία.
  3. Dealer σε money market και fixed income. Head στο money market desk της Εγνατίας Τράπεζας. Δημιούργησε τα pricing models και έκανε συναλλαγές στα πρώτα over the counter FX Option deals στην Ελληνική αγορά.

– Πιστοποίηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Β)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
– Data mining και Decision Support Systems.
– Monte Carlo και simulation algorithms.
– Algorithmic, program και quantitative trading.
– Software, συστήματα και λειτουργίες για εφαρμοσμένο Risk Management.
– Robotics.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επικοινωνία: dblougouras@econ.uoa.gr