Δημήτριος Καινούργιος

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Picture

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Δ. Καινούργιος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (UoA Center for Financial Studies) του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το ΤOE του ΕΚΠΑ (2001). Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31». Είναι επιβλέπων διδακτορικών διατριβών στο ΤΟΕ,  ενώ έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στην εταιρική χρηματοοικονομική, στις εναλλακτικές επενδύσεις, στις επιπτώσεις των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών στις αγορές και στη διαχείριση κινδύνου. Επίσης διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε συμβουλευτική δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και στην δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, The European Journal of Finance, International Journal of Finance and Economics, Small Business Economics, Economic Modeling, International Review of Economics and Finance, The Manchester School, Finance Research Letters, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Spyros Papathanasiou, Dimitris Kenourgios, Drosos Koutsokostas, Georgios Pergeris (2022) “Can treasury inflation protected securities safeguard investors from outward risk spillovers? A portfolio hedging strategy through the prism of COVID-19”, Journal of Asset Management, https://doi.org/10.1057/s41260-022-00292-y.
 • Bikramaditya Ghosh, Spyros Papathanasiou, Vandita Dar, D. Kenourgios (2022) “Deconstruction of the Green Bubble during Covid-19: International Evidence”, Sustainability, 14, 3466.
 • Ch. Alexakis, D. Kenourgios, V. Pappas, Athina Petropoulou (2021) “From dotcom to Covid-19: A convergence analysis of Islamic investments”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 75, 101423.
 • Kenourgios and I. Samios (2021) “Halloween effect and active fund management”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 80, pp. 534-544.
 • Savvakis, D. Kenourgios, Th. Papageorgiou (2021) “Is political risk a driver of listed SMEs leverage?” Applied Economics Letters, Vol. 28, No. 16, 1382-1385.
 • Fassas, D. Kenourgios, S. Papadamou (2021) “U.S. Unconventional Monetary Policy and Risk Tolerance in Major Currency Markets”. The European Journal of Finance, Volume 27, Issue 10, 994-1008.
 • Savvakis, D. Kenourgios, Th. Papageorgiou (2021) “To EMU or not to EMU: Can TFP “provoke” the capital structure puzzle of SMEs?” International Journal of Finance and Economics, Volume 26, Issue 2, pp. 2595-2611.
 • Papadamou, A. Fassas, D. Kenourgios and D. Dimitriou (2021) “Flight-to-quality between global stock and bond markets in the COVID era”, Finance Research Letters, Volume 38, 101852.
 • Zaghum Umar, D. Kenourgios, S. Papathanasiou (2020) “The static and dynamic connectedness of environmental, social, and governance investments: International evidence”, Economic Modelling, 93, pp. 112-124.
 • Dimitriou, D. Kenourgios, T. Simos (2020) “Are there any other safe haven assets? Evidence for “exotic” and alternative assets”. International Review of Economics and Finance, 69, pp. 614-628.
 • Samitas, E. Kampouris, D. Kenourgios (2020) “Machine Learning as an Early Warning System to Predict Financial Crisis”. International Review of Financial Analysis, 71, 101507.
 • Papadamou, A. Fassas, D. Kenourgios (2021) “Evaluating survey-based forecasts of interest rates and macroeconomic variables”, Journal of Economic Studies, forthcoming.
 • Savvakis, D. Kenourgios, Th. Papageorgiou (2020) “Is political risk a driver of listed SMEs leverage?” Applied Economics Letters, forthcoming.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα 10559, 5ος όροφος, Γραφείο 512

Ε-mail: dkenourg@econ.uoa.gr

Τηλ.: 210-3689449 (γραφείο)

URL: http://users.uoa.gr/~dkenourg/

Linkedin profile: http://www.linkedin.com/pub/dimitris-kenourgios/36/9a8/b16