Φιλοσοφία

Home / Φιλοσοφία

Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που σου χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνεις ένα ηγετικό στέλεχος στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά των κατάλληλων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σε ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει σχεδιαστεί για στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Στο πρόγραμμα αυτό, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις με την καθοδήγηση διδασκόντων, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, παγκοσμίως. Θα αποκτήσεις γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και θα αναλύσεις εγχώρια και διεθνή θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ποσοτικά εργαλεία που θα σε βοηθήσουν ως προς την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διοίκηση και την εφαρμοσμένη διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων.

Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Το ξέσπασμα της κρίσεως του Covid-19, σε συνέχεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, σηματοδότησε ότι ο κίνδυνος είναι μέρος της καθημερινότητας και συστατικό της δομής και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πριν από 20 έτη, οι διαχειριστές κινδύνων των εταιριών είχαν σχεδόν μηδενική δημόσια προβολή, ενώ οι περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων δεν φιλοδοξούσαν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η στάση αυτή αποτυπωνόταν και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπου ο αριθμός προγραμμάτων σπουδών αμιγώς εστιασμένα στην διαχείριση κινδύνων ήταν και εξακολουθεί να είναι μικρός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν μόλις 80 προγράμματα σπουδών στην διαχείριση κινδύνων έναντι των 5.000 προγραμμάτων στην λογιστική. Ωστόσο, σε ένα παγκοσμιοποιημένο και δυναμικό περιβάλλον, όπου η συχνότερη εμφάνιση λευκών και μαύρων κύκνων επηρεάζει τις ζωές και τις συνήθειες μας σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, ο σύνθετος ρόλος του στελέχους διαχείρισης κινδύνων απαιτεί διευρυμένες δεξιότητες και γνώσεις επί των χρηματοοικονομικών, του μακροοικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, των τεχνικών/εργαλείων/συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, του ακολουθούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, της επικοινωνίας, της αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των ριψοκίνδυνων αποφάσεων καιως εκ τούτου ενισχύεται και αναδεικνύεται σε κομβικός για την βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης.