Εσωτερικός Έλεγχος

Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές,

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, οι οικονομικές μονάδες βρίσκονται σε έναν ατέρμονο αγώνα, ερχόμενες αντιμέτωπες με μια ποικιλία κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, όπου η επιτυχής ολοκλήρωση των επιχειρησιακών στόχων και η εύρεση μηχανισμών, ώστε να εξασφαλίσουν τόσο την επιβίωση όσο και την ανάπτυξή τους, εξαρτώνται εν πολλοίς από την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου.

Ταχείες αλλαγές διαδραματίζονται τα τελευταία 20 χρόνια. Η απελευθέρωση και το άνοιγμα της αγοράς, η κινητικότητα των παραγόντων, η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων, τα προϊόντα και οι δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική επέκταση και τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των εταιρειών. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι κίνδυνοι και η πολυπλοκότητα των εταιρειών, πολλαπλασιάζονται οι βασικές διαδικασίες και πρέπει να διασφαλίζεται η βιώσιμη λειτουργία και η προστασία των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εταιρείας. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσειςεπαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει τις ευθύνες του.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένου Κινδύνου με ειδικότητα στον Εσωτερικό Ελεγκτή. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για τον εσωτερικό έλεγχο και ελπίζουμε να βρείτε αυτό το πρόγραμμα ενδιαφέρον και εποικοδομητικό.

Δημήτριος Καινούργιος
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

With the support of:

Under the aegis of:

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων” με ειδίκευση τον Εσωτερικό έλεγχο, το 2020 διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global) και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Επίσης, πέρα από τη σημαντική αυτή διάκριση έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Αναγνωρίζεται ως μέρος του προγράμματος “Internal Audit Academic Awareness Program” του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)
 • Διεξάγεται υπό την αιγίδα του HACFE (Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης)
 • Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου (IIΑ)
 • Υπόσχεται την ουσιαστική γνώση των συμμετεχόντων που στοχεύουν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις (μεταξύ άλλων CIA, CFE και CISA)
 • Παρέχει στους συμμετέχοντες πλήρη γνώση του εσωτερικού ελέγχου
 • Εμπλουτίζει την εμπειρία κάθε συμμετέχοντα με σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογία
 • Έχει ισχυρές συνδέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο (διδακτικό προσωπικό και μελέτες περιπτώσεων)
 • Εφαρμόζεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
 • Διενεργείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Εκπαιδευτικών Εταίρων για την καταπολέμηση της απάτης (ACFE)
 • Εφαρμόζεται από ένα εξαίρετο και έμπειρο προσωπικό από εκπαιδευτές που συνδυάζουν μακρά διδασκαλία, εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, προσφέρει Μάστερ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνου, από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

 • Να καλύψει τόσο τα θεωρητικά θεμέλια όσο και τα εφαρμοζόμενα θέματα στον εσωτερικό έλεγχο
 • Να παρέχεται σε κάθε συμμετέχοντα οι αρχές, η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τον σύγχρονο και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο
 • Να επιτύχει την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για κάθε συμμετέχοντα, προετοιμάζοντάς τον / την για υψηλότερες ευθύνες και ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), εκ των οποίων η πέμπτη είναι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δυο (2) Θεματικές Ενότητες, ενώ  το δεύτερο έτος σπουδών την τρίτη και τέταρτη Θεματική  Ενότητα παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/ παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος είναι μικτή (blended learning) και πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσες), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-class).

Από την αρχή του έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά διδακτική εβδομάδα (Timetable) για την κάλυψη της ύλης, πρόγραμμα γραπτών εργασιών (2 εργασίες ανά Θεματική Ενότητα), ενδιάμεσων εξετάσεων, καθώς και των δια ζώσης διαλέξεων.

Κάθε ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, ήτοι ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο, με την τελική εξέταση η οποία πραγματοποιείται στο σύνολο της ΘΕ, δηλαδή και στα τρία μαθήματα ανά ΘΕ.

Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν δια ζώσης συναντήσεις, διαλέξεις με εξ αποστάσεως μέσα, ενδιάμεση εξέταση, καθώς και   η τελική εξέταση που πραγματοποιείται τον Ιούνιο.

Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).

Σημειώνεται ότι σε κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται διδακτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, επαναληπτικές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) από τους Διδάσκοντες μέσω του e-class, ενώ γίνεται και χρήση ελεύθερα προσβάσιμων βιβλίων στο διαδίκτυο αλλά και του εμπορίου.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.

*Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν την Αίτησή τους, παρακαλούνται αρχικά όπως μελετήσουν προσεχτικά την Προκήρυξη, και στη συνέχεια:

 • Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγγραμένη τη σχετική Αίτηση.(Την Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.)
 • Να συγκεντρώσουν και  αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία αναγράφονται στη σχετική Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω έγγραφα στη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας στο θέμα «Αίτηση Συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο».

Απαραίτητες είναι και δύο συστατικές επιστολές που αποστέλλονται από τους ίδιους τους καθηγητές/ εργοδότες απευθείας στη γραμματεία του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Απόφοιτοι πανεπιστημίου

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων”/ “Applied Risk Management” με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit αποτελείται από 4 Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, συν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι και η 5η Θεματική Ενότητα του Προγράμματος. Η κάθε Θεματική Ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα.

 Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ακολουθεί την παρακάτω  διάρθρωση:

Θεματική Ενότητα Ι: Χρηματοοικονομική για Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου/ Finance for internal auditors  (30 ECTS)

Η Θεματική Ενότητα Ι αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων/ Financial Accounting and Managerial Economics
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Financial Management
 • Διαχείριση  Κινδύνων I/ Risk Management I
 • Διαχείριση  Κινδύνων II/ Risk Management II

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο / Introduction to Internal Audit  (30 ECTS)

Η Θεματική Ενότητα ΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Human Resource Management
 • Στρατηγικές Επιχειρήσεων / Growth Business Strategies
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Ι  / Internal Control Systems I
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου ΙΙ / Internal Control Systems ΙΙ

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου Ι / Internal Audit Practices I (20 ECTS)

Η Θεματική Ενότητα ΙΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Αρχές και Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου / Internal Audit Practice
 • Πρακτικές Αντιμετώπισης Απάτης/ Fraud Examination Practice
 • Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων Ι / Information Systems Audit I
 • Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ / Information Systems Audit II

Θεματική Ενότητα ΙVΠρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου ΙΙ / Internal Audit Practices II (20 ECTS)

Η Θεματική Ενότητα ΙV αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση / Corporate Governance and Compliance
 • Ποσοτική Ανάλυση και Ανάλυση Δεδομένων / Quantitative Analysis and Business Analytics
 • Προχωρημένος Εσωτερικός Έλεγχος Ι / Specialized Internal Audit Practice Ι
 • Προχωρημένος Εσωτερικός Έλεγχος ΙΙ / Specialized Internal Audit Practice ΙΙ

Θεματική Ενότητα V: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Dissertation thesis (20 ECTS)

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να ξεπερνούν αθροιστικά τις 60 διδακτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του eclass (http://eclass.uoa.gr/ ) Το  eClass είναι είναι μία εκπαιδευτική ελεύθερη πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά.

Αποτελεί έναν επιτυχημένο δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Στο περιβάλλον του e-class ο φοιτητής προχωρά σε ηλεκτρονική εγγραφή του στα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων, η κάθε Θεματική Ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, άρα ο/ φοιτητής/-τήτρια προχωρά σε εγγραφή σε κάθε Θεματική Ενότητα κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού Έτους.

Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε Θεματική Ενότητα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα. Στο πλαίσιο του κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος υποστηρίζονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Ατζέντα, όπου παρουσιάζονται χρονικά τα σημαντικά γεγονότα κάθε Θεματικής Ενότητας (διαλέξεις, συναντήσεις, παραδόσεις εργασιών, κλπ).
 • Έγγραφα, όπου αναρτάται, αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό των Εισηγητών.
 • Ανακοινώσεις, από τους Εισηγητές και τη Γραμματεία του ΠΜΣ που αφορούν στην Θεματική Ενότητα και ενημερώνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 • Περιοχές Συζητήσεων, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. Αποτελεί ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.
 • Σύνδεσμοι– χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.
 • Εργασίες, ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών της κάθε Θεματικής Ενότητας. Σε αυτό τα πεδίο αναρτώνται από τους Εισηγητές οι Γραπτές Εργασίες τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν οι φοιτητές μαζί με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση (καταληκτικές ημερομηνίες, πηγές κτλ.)
 • Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήματα, τους τρόπους αξιολόγησης, κλπ του μαθήματος.
 • Κουβέντα, είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) σε πραγματικό χρόνο.
 • Τηλεδιάσκεψη,  είναι ένα υποσύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, η πλατφόρμα του e-class μπορεί να σας χρησιμεύσει για την ενημέρωσή σας για διάφορα θέματα από τον Συντονιστή της κάθε Θεματικής Ενότητας καθώς και τους Εισηγητές των επιμέρους μαθημάτων που απαρτίζουν μια ΘΕ, να βρίσκετε τις εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διευκρινίσεις, σχολιασμός Γραπτών Εργασιών, νέες δημοσιεύσεις), χρήσιμο υλικό (π.χ. παροράματα των εγχειριδίων, διευθύνσεις από χρήσιμους δικτυακούς τόπους, νέα επιστημονικά άρθρα) όπως και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (“FAQs”) που μπορεί να έχετε.  Μπορείτε ακόμα να βρείτε αναρτημένο πρόσθετο ψηφιακό διδακτικό υλικό για κάθε Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

Πέραν από τη δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων μέσω της πλατφόρμας του e-class, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται και μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Διεθνής Διάκριση του ΠΜΣ από το IIA Global

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας του ΕΚΠΑ και συνεργασίας με φορείς της αγοράς. Το ΠΜΣ θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του περιεχομένου του προγράμματος που προσφέρει.

Το ΠΜΣ μεριμνά για τους φοιτητές του και έτσι με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 2020 διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global) και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program. Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP).

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Εκδήλωση ΠΜΣ και IIA Greece με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management” με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας, (IIA Greece) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο “Universities and Corporations – Building the Future Baselines of Internal Audit”, με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του American International Group, Πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) (2018-2019).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Schule Curriculum

Picture
The Schule’s academic program challenges and inspires students to discover their passion and realize their potential. Our learning community is highly collaborative, real-world focused, and research-based.

Schule Admission

Picture
Your path to a collaborative, inclusive, progressive education begins here. The resources below will help you navigate the application process so that you can begin to imagine yourself on campus.

Open Day 2017

Picture
Ever wondered what School life is like.
Take a tour of Schule and speak directly to current students to hear about what it’s like to live on campus.
Saturday, 26 August 2017
9am – 4pm

School News

Picture

Apply Letter for Admission to High School