𝚷𝛊𝛔𝛕𝛐𝛑𝛐ί𝛈𝛔𝛈 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝚬𝚯𝚨𝚨𝚬 του Master in Applied Risk Management UOA

Ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση της απόφασης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η πιστοποίηση του Master in Applied Risk Management UOA/ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων” που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Αθηνών (Dept. of Economics – UOA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά την διαδικασία υποβολής φακέλου στην ΕΘΑΑΕ και την επιθεώρηση του ΠΜΣ από Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, στη 32η/14-09-2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης με πλήρη συμμόρφωση στο Master in Applied Risk Management UOA.
Είμαστε υπερήφανοι που το Master in Applied Risk Management UOA είναι από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και της χώρας που λαμβάνει αυτή τη σημαντική πιστοποίηση και ειδικότερα διότι την λαμβάνει με τον υψηλότερο βαθμό.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προσήλωση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, των διδασκόντων, της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΠΜΣ, και του ΕΚΠΑ στις αρχές της ποιότητας και της αριστείας και αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής μας για την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.