Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΟΕΕ & UoA ARM.

Υπεγράφη σήμερα (3/07/2023) από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (OEE) Konstantinos Kollias, PhD και τον Διευθυντή του Master in Applied Risk Management UOA (UoA ARM) Dimitris Kenourgios μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΟΕΕ και του UoA ARM.

Η συνεργασία περιλαμβάνει:
1. συμμετοχή σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία,
2. εμπλουτισμό και ενίσχυση της Ειδίκευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο/Internal Audit του Master in Applied Risk Management UOA,
3. διοργάνωση σειράς κοινών διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων, κλπ.,
4. διοργάνωση και προώθηση κοινών θερινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
5. διοργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning) κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος,
6. κατάρτιση και εφαρμογή δράσεων επιμόρφωσης και επιστημονικής ειδίκευσης των μελών του ΟΕΕ,
7. ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των συμβαλλομένων φορέων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας,
8. διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας),
9. ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ., τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
10. υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. workshops, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κλπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών φορέων.

Παρών στην συνάντηση και το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Master in Applied Risk Management UOA συνάδελφος Spyros Papathanasiou

#appliedriskmanagement #internalaudit #riskmanagement #education #training