Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ & του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων” του ΕΚΠΑ

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη/Evi Dramalioti και ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/Master in Applied Risk Management UOA στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Αθηνών (Dept. of Economics – UOA) του Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon/ΕΚΠΑ, Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος/Dimitris Kenourgios, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την συνεργασία, για την από κοινού υλοποίηση δράσεων.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ανέλαβαν μεταξύ άλλων, δράσεις για ενίσχυση του ερευνητικού έργου τους, μέσω του κοινού σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, τον σχεδιασμό μίας νέας ειδίκευσης μεταπτυχιακού προγράμματος για τη Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), την οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. workshops, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κλπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Εύη Δραμαλιώτη, χαρακτήρισε πολύ σημαντική για το ΕΚΔΔΑ τη δικτύωση με το ΕΚΠΑ υπογραμμίζοντας την πολύτιμη εμπειρία που διαθέτει και τις καλές πρακτικές που μπορεί να αναδείξει. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σπουδαία τη συμβολή της τεχνογνωσίας και των δύο φορέων στον σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών & ερευνητικών δράσεων και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προοπτική μελλοντικής συνεργασίας για τον από κοινού σχεδιασμό νέας ειδίκευσης μεταπτυχιακού στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης & Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καινούργιος εξήρε τη σημασία της συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το ΕΚΔΔΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της εμπειρίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι κομβικής σημασίας, καθώς η διαχείριση κινδύνων αναδεικνύεται σε τομέα ειδικής βαρύτητας για το Δημόσιο. Τέλος, τόνισε ότι ο σχεδιασμός νέας ειδίκευσης πάνω στη Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο Δημόσιο Τομέα.