Νέο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην “Διαχείριση Κινδύνων”. Έναρξη Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εδώ.