Έναρξη Β’ Κύκλου αιτήσεων- Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Έναρξη Β’ Κύκλου αιτήσεων- Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 11η Σεπτεμβρίου 2022.