ΗΜΕΡΙΔΑ “”Trends and Skillsets in Internal Auditing”

ΗΜΕΡΙΔΑ “”Trends and Skillsets in Internal Auditing”

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 17.30-20.30, το Master in Applied Risk Management UOA θα διοργανώσει, υπό την αιγίδα του IIA Foundation (USA), ημερίδα για τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit Student Forum) με τίτλο “Trends and Skillsets in Internal Auditing”, στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ (Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30), αίθουσα “Ι. Δρακόπουλος”.

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της πανδημίας. Λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19, σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την δήλωση συμμετοχής σας.

Για την συμμετοχή σας, παρακαλείσθε όπως στείλετε e-mail στο: appliedriskmagr@econ.uoa.gr.

Θα υπάρξει δυνατότητα και παρακολούθησης της ημερίδας μέσω live streaming.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:

Ο κωδικός εκδήλωσης έχει ορισθεί: 4.11.2021

Πληροφορίες για τους θεατές:

– Οι ζωντανές μεταδόσεις θα είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: http://live.uoa.gr

– Οι δημόσιες καταγραφές θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό στο σύνδεσμο:

http://rec.uoa.gr

– Οι πληροφορίες και Συχνές Ερωτήσεις για τις Ζωντανές Μεταδόσεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: Ζωντανές Μεταδόσεις

– Οι πληροφορίες και Συχνές Ερωτήσεις για τις Βιντεοδιαλέξεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις.

Πρόγραμμα ημερίδας: “Trends and Skillsets in Internal Auditing”

We would like to inform you that @Master in Applied Risk Management UOA will organize, under the auspices of the IIA Foundation (USA), the 2021 Internal Audit Student Forum entitled “Trends and Skillsets in Internal Auditing”, on Thursday 4/11/2021 at 17.30-20.30, at the Main Building of the University of Athens (Propylaea, Panepistimiou 30), Amphithetre “I. Drakopoulos”.

For the conduction of the hybrid event, all necessary anti-covid measures will be taken. Due to the measures against the spread of Covid-19, we would like to inform you that the seats are limited. If you are interested to participate, please send an e-mail to appliedriskmgt@econ.uoa.gr

There is also an alternative to watch the workshop via live streaming broadcasting through the university’s system.

 

INSTRUCTIONS FOR LIVE BROADCASTING:

The event code is set: 4.11.2021

About viewers:

– Live broadcasts will be available at: http://live.uoa.gr

– Public records will be available to the general public at: http://rec.uoa.gr

– Information and FAQs on Live Broadcasts are available at: Live Broadcasts

– Information and Frequently Asked Questions about VideoConferences are available at: Academic VideoConferences

 

ARM_ PROGRAM_Trends and Skillsets in Internal Auditing