Έρευνα «Risk Management beyond 2020» για τις συνέπειες της πανδημίας από ΚΕΜΕΧ-UoA Applied Risk Management-Grant Thornton-Risk Management Society of Greece.

Έρευνα «Risk Management beyond 2020» για τις συνέπειες της πανδημίας από ΚΕΜΕΧ-UoA Applied Risk Management-Grant Thornton-Risk Management Society of Greece.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2020 είναι ένα έτος που θα θυμόμαστε για αρκετά χρόνια. Η πανδημία του COVID-19 έφερε μεγάλη αναστάτωση και ανακατατάξεις στην ζωή μας και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει διάφορα πρωτόγνωρα γεγονότα όπως την κατάρρευση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας (dot-com bubble), την επίθεση στους δίδυμους πύργους (9/11), την έξαρση της παγκόσμιας τρομοκρατίας, την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τώρα την πανδημία. Από ότι φαίνεται, τα ακραία γεγονότα αρχίζουν να αποτελούν την νέα πραγματικότητα (the new norm) καθώς αναμένεται να συμβαίνουν συχνότερα καταστροφικά γεγονότα στο μέλλον.

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τέτοια γεγονότα, και να αποφύγει τέτοιους ιδιόμορφους κινδύνους. Οι Εταιρίες μπορούν και πρέπει όμως να προετοιμάζονται για ένα αβέβαιο μέλλον που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κλιματική αλλαγή, την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και θέματα που αφορούν το κυβερνοέγκλημα, την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Όμως καθώς, όπως γίνεται συνήθως, οι κίνδυνοι συμβαδίζουν με τις ευκαιρίες, έτσι και τα πρόσφατα συμβάντα με την πανδημία συνετέλεσαν στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εργασιακών πρακτικών (work from home) από μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών και εργαζομένων, συμβάλλοντας έτσι με καίριο τρόπο στην περαιτέρω μετάβαση της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας σε μια πιο ψηφιοποιημένη και εξαρτώμενη από την τεχνολογία πραγματικότητα.

Στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, προτεραιότητα της εκάστοτε Διοίκησης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των περιοχών προς βελτίωση καθώς και ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου που δραστηριοποιείται σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, αξιοποιώντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η λειτουργία αυτή σε συνδυασμό με τις σχετικές εξελίξεις του κανονιστικού, ρυθμιστικού πλαισίου και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στη σημερινή νέα, δεδομένων και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, πραγματικότητα του “επιχειρείν”.

Στο πλαίσιο αυτό διεξάγεται η Έρευνα “Risk Management beyond 2020” στην ελληνική αγορά μέσω ερωτηματολογίου με τη συνεργασία της Grant Thornton, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management”, του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.) και του Risk Management Society of Greece.

Στόχος της έρευνας (για να συμμετέχετε πατήστε εδώ) είναι η ανάδειξη των σχετικών αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, στον προσδιορισμό του βαθμού ωριμότητας της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά και στην διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Ερευνα «Risk Management beyond 2020» για τις συνέπειες της πανδημίας (ampproject.org)