ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ UoA ARM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ UoA ARM

 

Ανακοινώνεται η συνεργασία του μεταπτυχιακού μας με την εταιρία “SYSTEMIC” (https://www.systemic-rm.com/), με χορηγία της οποίας θα παρέχεται στους φοιτητές μας, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της πλατφόρμας RiskValue™, η κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο θεωρητικών εννοιών σχετικών με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η δυνατότητα εκτέλεσης στατιστικών μετρήσεων και υπολογισμού κινδύνων και risk analytics, προσομοιάζοντας πραγματικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια, η μελέτη αναφορών που χρησιμοποιούνται σήμερα από επαγγελματίες της αγοράς και γενικότερα η επαφή με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στη διαχείριση κινδύνων.

 

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του UoA ARM