Expert Lecture Series 2021-2022

Expert Lecture Series 2021-2022

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων», θα ξεκινήσει Κύκλος Διαλέξεων εμπειρογνωμόνων με ομιλητές από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και ακαδημαϊκούς, για επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τα θέματα που καλύπτονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά διαλέξεων θα είναι χρήσιμη τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

ώρα έναρξης: 19.00

Σύνδεσμος webexhttps://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1c26a2c4109b091dcdfbb4b1997b9463

Δρ. Ευαγγελία Σιάχου             “Dream Job: Πώς να την κερδίσεις” 7&14/12/2022 
Γεώργιος Δεδούσης “Enterprise Risk Management – concepts, framework and risk modelling     22/2/2022
Παναγιώτης Τσουκάτος “Covid-19 και Εσωτερικός Έλεγχος”     29/3/2022
Αντώνιος Λάμπρος Applied Risk Assessment in Maritime Operations    17/05/2022
Γιάννης Ρίτσιος Asset Allocation and Goals-Based Investment: From Modern Portfolio Theory to Behavior Finance  08/03/20222
Ανδρέας Παγανός                      Internal Control & Risk Management System, Desfa’s experience. 24/05/2022

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Μεταπτυχιακού