Συνεργασία ΠΜΣ με το Greek Center for Value Investing

Συνεργασία ΠΜΣ με το Greek Center for Value Investing

Συνεργασία ΠΜΣ με το Greek Center for Value Investing

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Applied Risk Management/Risk Management συνεργάζεται με το Greek Center for Value Investing and the European Chapter of the Ben Graham Centre for Value Investing και προσφέρει στους φοιτητές/τριες ένα πρωτοποριακό μάθημα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο εστιάζει στην αποτίμηση Εταιρειών με βάση τη μεθοδολογία και τις αρχές του Benjamin Graham. Το μάθημα αυτό το διδάσκει ο Καθηγητής κύριος Γ. Αθανασάκος, Ben Graham Chair in Value Investing, Ivey Business School, Western University, Canada, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους ακαδημαϊκούς στο χώρο του Value Investing. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο Value Investing.

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της προσέγγισης του Value Investing στην αποτίμηση και τη διαχείριση των επενδύσεων όπως αναπτύχθηκε από τους Graham και Dodd και επεκτάθηκε από τον κ. Warren Buffett.

Τα γνωστικά πεδία που καλύπτονται είναι: 

(1) Οι θεμελιώδεις υποθέσεις και προσεγγίσεις για το Value Investing,

(2) Οι τεχνικές για την εκτίμηση της θεμελιώδους αξίας βάσει παραδοσιακών προσεγγίσεων και της αποτίμησης που βασίζεται στο Value Investing,

(3) Ο σχεδιασμός στρατηγικών για την αποτελεσματική αναζήτηση επενδύσεων αξίας,

(4) Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων με βάση το Value Investing.

Διακρίσεις/ Βραβεύσεις στο πλαίσιο του Μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος Value Investing, αποδίδεται χρηματικό βραβείο για την καλύτερη εργασία που θα υποβληθεί από τις ομάδες των φοιτητών που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, το Βραβείο απονέμεται από την εταιρέια  European Reliance Asset Management ετησίως και επιβραβεύει την ομάδα που θα υποβάλλει την καλύτερη εργασία στο μάθημα του Value Investing. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ(€). Η νικητήρια ομάδα επιλέγεται από τον καθηγητή κύριο Αθανασάκο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε εδώ.

Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία!

*Σημειώνεται ότι η νικητήρια ομάδα, η οποία θα λάβει το έπαθλο, θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου, όπου και θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες του Final Project από τον καθηγητή κύριο Αθανασάκο.