Προκήρυξη για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προκήρυξη για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” προκηρύσσει θέσεις φοιτητριών και φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για κάθε μία από τις ειδικεύσεις:

– Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management
– Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 15/06/2020.

Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.