Εκδήλωση ΠΜΣ και IIA Greece με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri

Εκδήλωση ΠΜΣ και IIA Greece με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management” με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας, (IIA Greece) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο “Universities and Corporations – Building the Future Baselines of Internal Audit”, με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του American International Group, Πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) (2018-2019).

Ακολουθεί συνημμένο Δελτίο Τύπου με λεπτομέρειες και φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.